Aj vy môžete mať svoj dôchodok pod kontrolou

peniaze-dochodok-sporenie-dochodca-nestandard2.jpg
V poslednom období   sa  z médií môžeme dozvedieť  informácie o  výhodnosti  alebo nevýhodnosti 2. piliera. Rezonuje informácia o tom, že ľudia v 2. pilieri by mali mať nižšie dôchodky.

Aj vy môžete mať svoj dôchodok pod kontrolou.

V poslednom období   sa  z médií môžeme dozvedieť  informácie o  výhodnosti  alebo nevýhodnosti 2. piliera. Rezonuje informácia o tom, že ľudia v 2. pilieri by mali mať nižšie dôchodky.

Zavedenie garancie minimálneho dôchodku

Vláda vo februári 2015 schválila novelu zákona o sociálnom poistení. Na základe tejto novely sa má zaviesť minimálny dôchodok. Nárok na tento dôchodok nebudú mať automaticky všetci. Základnou podmienkou bude povinnosť platiť odvody do dôchodkového poistenia min. 30 rokov. Základná výška min. dôchodku by pre tento rok bola 269,50 € (tzn. 136 % zo sumy životného minima). V prípade, ak si bude poistenec platiť odvody  dlhšie ako 30 rokov, suma min. dôchodku by sa postupne zvyšovala o 2% za každý rok. Po 40 rokoch poistenia by sa zvyšovala až o 3% za každý rok. Napr. pri dobe platenia odvodov až 45 rokov by bol min. dôchodok až 340,80 €. Pôvodný vládny návrh nerozlišoval či poistenec  bol zapojený do 2. piliera. Výbor NR SR pre sociálne veci, preto odporučil, aby suma min. dôchodku sa znižovala rovnako ako sa znižuje suma starobného dôchodku. Výška min. dôchodku pre zapojených v 2. pilieri by tak podobne ako pri výpočte sumy starobného dôchodku zohľadňovala pomer platenia odvodov a dobu zapojenia v 2. pilieri. Tento návrh sa dá akceptovať, keďže v opačnom prípade by to bola jedinečná výhoda pre sporiteľov v 2. pilieri. Mohli by riskovať s investovaním na kapitálovom trhu bez toho, aby niesli riziká z takéhoto investovania (riziko by prešlo na štát a daňových poplatníkov). Tento návrh sa zdá byť fér pre sporiteľov v 2. pilieri aj  poistencov v 1. pilieri. To, čo  nie je celkom  fér, je fakt, že do rezervného fondu sociálneho poistenia platia všetci rovnako (poistenci aj sporitelia), no výhody v podobe dotácií  výplaty dôchodkov z väčšej miery bude len v prospech poistencov.

Aké   stanovisko  zaujať k týmto  informáciám? Vstúpiť alebo vystúpiť z 2. piliera? Buďte zodpovední k svojmu príjmu na dôchodku.

Pred tým, než sa rozhodnete,  mali by ste vedieť, že:

-          2. pilier je otvorený od 15.3. do 15.6.2015. Počas tohto obdobia sa môžete rozhodnúť či vstúpite alebo vystúpite z 2. piliera,

-          akékoľvek výpočty budúcich dôchodkov a argumentácia  o výhodnosti a nevýhodnosti            2. piliera stavaná na týchto výpočtoch je viac menej založená len na  ilustratívnych podkladoch,

-           zaujímajte sa o problematiku do hĺbky. Informácie, ktoré  jednostranne informujú o výhodnosti jedného riešenia, pričom nedávajú dôraz aj na možné  negatíva, nie je možné brať vážne,

-          dvoj pilierový dôchodkový systém má stabilizovať a rozkladať riziko (politické i ekonomické) v čase. Prvý aj  druhý dôchodkový pilier  nie sú konkurencia  ale  navzájom  sa dopĺňajú. Nie je možné objektívne porovnávať jeden systém, ktorý je dotovaný štátom z  príspevkov daňovníkov  (1. pilier) s druhým (2. pilier), ktorého výkonnosť záleží od reálnej výkonnosti na kapitálovom trhu,

-          okrem veku a výšky príjmu je dôležité aj to, ako sa budú dlhodobo zhodnocovať  dôchodkové úspory. Vyberte si dôchodkový fond, ktorý najlepšie bude zohľadňovať Vaše požiadavky a predstavy. Garantovaný fond síce prináša garancie, no nemôžete očakávať nadštandardné zhodnotenie,

-          zvážiť, či zotrvať v 2.piilieri,  by mali najmä tí, u ktorých hrozí, že si nenasporia dostatok peňazí pre zakúpenie doživotnej anuity. Ide o  dlhodobo nezamestnaných, dlhodobo pracujúcich v zahraničí, poberajúcich invalidný dôchodok a pod.,

-          dôchodky z 1. piliera sú naozaj štedro nastavené. Preto, ak máte tesne pred dôchodkom (napr. 1 až 5 rokov) a Váš príjem je nižší ako priemerná mzda (cca 850 € brutto),  bude pravdepodobne lepšie poberať dôchodok len z  1. piliera,

-          ak ste na začiatku svojej kariéry a Váš príjem je vyšší ako je priemerná mzda, máte viac ako 10  rokov do dôchodku a Vaše dôchodkové úspory chcete zhodnotiť na kapitálovom trhu,  bude pravdepodobne pre Vás lepšie zostať v druhom pilieri.

 

V podstate nie je až tak dôležité či  prvý alebo druhý pilier. Ani jeden z týchto pilierov Vám nedokáže priniesť  dôchodok, pri ktorom si zachováte súčasnú životnú úroveň. Pre  bezstarostný dôchodok je potrebné, aby ste už dnes začali riešiť svoj dôchodok individuálne, a to sporením si  na dôchodok.

 

Ing. Tomáš Kročian
produktový manažér


  • Michal_portret.jpg
  • Ing. Michal Makovník

  • ,,Viem ušetriť peniaze v rodinnom rozpočte, alebo priniesť peniaze naviac."

  • Špecializácia:
  • hypotéky a spotrebné úvery, poistenie život a neživot, vklady a investície, 2.pilier, 3.pilier, stavebné sporenie

  • Región pôsobenia:
  • Bratislava a okolie, Piešťany

  • Kontakt:
  • michal.makovnik@bcas.sk

  • Príspevky v blogu

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať