Ako dlho trvá vybavenie hypotéky

02H45746.jpg

Najčastejšou otázkou, ktorú dostávam od svojich klientov je,  ako dlho bude trvať vybavenie hypotéky. Na túto otázku sa nedá jednoznačne odpovedať, nakoľko každý prípad je iný, schvaľovanie podlieha niekoľkým kontrolám.


V nasledujúcich riadkoch Vám vysvetlím  pohľad banky na klienta a ukážem, ako schvaľovanie skutočne prebieha.

 

Kým sa dostanete k samotnému schvaľovanie úveru, celá zložka prebehne niekoľkými oddeleniami. V prvom rade je to nahodenie úveru do systému banky, kde pracovník banky zadá informácie o Vás, o Vašom príjme, zamestnaní, úverových záväzkoch, rodinnom stave, deťoch a pod. Takisto veľmi dôležitá je informácia o kupovanej nehnuteľnosti. Tieto informácie pracovník banky prepíše do systému zo znaleckého posudku.

 

Všetky tieto informácie sú pre banku veľmi dôležité a na základe nich dokáže vyhodnotiť  tzv. rating klienta. Na základe ratingu banka v prvom kroku posúdi akú výšku je možné dostať, akú úrokovú sadzbu dostanete, takisto aj maximálnu percentuálnu hodnotu LTV (pomer hodnoty úveru k hodnote zabezpečenia). Nahodenie úveru trvá  1 deň, pokiaľ sú všetky podklady k žiadosti kompletné.

 

V druhom kroku nasleduje posúdenie samotnej nehnuteľnosti – supervíziou znaleckého posudku. Aj napriek tomu, že znalecký posudok je súčasťou žiadosti o úver, banka samotný znalecký posudok buď potvrdí, alebo poníži hodnotu znaleckého posudku. Toto sa môže stať v prípade, ak bol znalecký posudok umelo navýšený  znalcom, prípadne banka podľa internej cenovej mapy stanoví odlišnú sumu. Supervízia znaleckého posudku môže trvať 2-3 dni.

 

V treťom kroku nasleduje samotné schválenie  úveru, kedy schvaľovateľ už má dostatok informácii k tomu aby mohol daný úveru schváliť. Samotné schválenie úveru by nemalo trvať viac ako 2 dni. Niekedy sa môže stať,  že si schvaľovateľ vyžiada dodatočné podklady k schváleniu úveru.

Po schválení úveru nasleduje vypracovanie úverových zmlúv, ktoré by nemalo trvať dlhšie ako 2 dni. Záleží aj podľa okolností a podľa toho, či majú banky vyhlásenú kampaň, kedy majú viac prípadov a potrebujú viac času na prípravu zmlúv.

 

Po podpise úverových a záložných zmlúv sa zložka zanesie na katastrálny úrad, kde sa podáva návrh na vklad záložného práva.  K tomu, aby sa úver mohol načerpať, je potrebné mať vyznačenú plombu na liste vlastníctva, niektoré banky vyžadujú aj originál listu vlastníctva, väčšina bánk si list vlastníctva stiahne z katastrálneho portálu, kde sa plomby vyznačia online. Zápis plomby trvá 1-2 dni.


Celý proces vybavenia hypotéky trvá  v ideálnom prípade 10 pracovných dní. Tento údaj vychádza z mojich dlhodobých štatistík pri vybavovaní  novej hypotéky pre mojich klientov. Refinančné hypotéky sú omnoho rýchlejšie, v ideálnych prípadoch samotné schválenie trvá 48hodín a celý proces 5 pracovných dní.

  • Michal_portret.jpg
  • Ing. Michal Makovník

  • ,,Viem ušetriť peniaze v rodinnom rozpočte, alebo priniesť peniaze naviac."

  • Špecializácia:
  • hypotéky a spotrebné úvery, poistenie život a neživot, vklady a investície, 2.pilier, 3.pilier, stavebné sporenie

  • Región pôsobenia:
  • Bratislava a okolie, Piešťany

  • Kontakt:
  • michal.makovnik@bcas.sk

  • Príspevky v blogu

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať