Ako vkladať na účet - fyzické osoby

11549607_m.jpg
Akým spôsobom môžeme vkladať peniaze na bankový účet, ale aj jednotlivé spôsoby vkladov priradené ku konkrétnym bankám Vám pomôžu v orientácii medzi zložitými pojmami.

PSS,a.s.


Trvalým alebo jednorazovým príkazom z platobného účtu v ktorejkoľvek banke, prostredníctvom internetbankingu, bankomatu, alebo zrážkami zo mzdy.


Na realizáciu SEPA prevodu v prospech účtu v PSS, a. s., je potrebné vyplniť:

IBAN - číslo účtu príjemcu (majiteľa zmluvy v PSS, a. s.): 24 znakov, nájdete ho vo svojom výpise z účtu alebo od 1. 2. 2014 v potvrdení o uzatvorení zmluvy o stavebnom sporení.
 • Názov účtu príjemcu: meno a priezvisko majiteľa zmluvy
 • BIC – kód banky príjemcu: PRVASKBA
 • Správa pre príjemcu: rodné číslo príjemcu (nepovinný údaj)

Vašou platobnou kartou prostredníctvom mobilného platobného terminálu

Platobnou kartou môžete uhradiť platby určené pre PSS, a. s., priamo v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s.

 

Inkasom v SEPA – v kanceláriách obchodných zástupcov PSS, a. s.

 

Vkladmi zo zahraničia mimo SEPA, t. j. vkladmi v inej mene ako euro

 

PSS, a. s., neprijíma vklady a splátky úverov v hotovosti a nevykonáva výplatu peňažných prostriedkov v hotovosti. Obchodní zástupcovia PSS, a. s., a finanční sprostredkovatelia nie sú oprávnení prijímať od stavebných sporiteľov peňažné prostriedky v hotovosti, ani bezhotovostne na akýkoľvek iný účet v inej banke.


ČSOB stavebná sporiteľňa,a.s.:


-        Trvalým alebo jednorazovým príkazom z osobného účtu v ktorejkoľvek banke

 

Pri prevode uveďte:

-        Číslo účtu príjemcu v tvare IBAN – bude oznámené v Prijatí návrhu na uzatvorenie zmluvy o stavebnom sporení po jeho prijatí stavebnou sporiteľňou

-        Číslo účtu príjemcu v tvare BBAN – číslo zmluvy o stavebnom sporení na prednej strane Návrhu

-        Kód banky – 8170

-        BIC kód – KBSPSKBX

-        variabilný symbol – rodné číslo sporiteľa

-        doplňujúci údaj – meno a priezvisko stavebného sporiteľa

 

-        Službou SEPA Direct Debit

Platiteľ SEPA inkasa musí mať uzatvorenú osobitnú zmluvu s ČSOB SP a zriadený súhlas so SEPA inkasom

 

-        V hotovosti vo všetkých pobočkách ČSOB alebo iných peňažných ústavoch, ktoré túto službu ponúkajú

Pri vklade uveďte:

-        Účet – 4000009484/7500

-        variabilný symbol – číslo zmluvy o stavebnom sporení

-        špecifický symbol – rodné číslo stavebného sporiteľa

-        doplňujúci údaj – meno a priezvisko stavebného sporiteľa

 

Wüstenrot stavebná sporiteľňa, a. s.

Bankovým prevodom

 • Trvalým alebo jednorazovým príkazom z vášho osobného účtu na číslo účtu:
 • SKXX 7930 0000 0000 XXXX XXXX (t. j. IBAN formát Vášho účtu k zmluve o stavebnom sporení)
 • BIC/SWIFT kód banky: WUSTSKBA
 • Variabilný symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy

Poštovým poukazom

číslo účtu:

 • SKXX 7930 0000 0000 XXXX XXXX (t. j. IBAN formát Vášho účtu k zmluve o stavebnom sporení)
 • BIC/SWIFT kód banky: WUSTSKBA
 • Variabilný symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy

Bankovou zloženkou Poštovej banky

 • Wüstenrot stavebná sporiteľňa zasiela klientovi na vyžiadanie bezplatne poštou bankové zloženky Poštovej banky.
 • Platba na číslo účtu:
  • SK68 6500 0000 0000 0001 0188, BIC/SWIFT kód POBNSKBX
  • Variabilný symbol: číslo zmluvy stavebného sporenia
  • Špecifický symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy

 

Platobnou kartou

 • Vo Wüstenrot centrách

V hotovosti

Iba v pobočkách a expozitúrach našich bankových partnerov (žiadne autorizované obchodné miesto a ani žiadny finančný sprostredkovateľ WSS neprijíma vklady v hotovosti)

Upozornenie! Prostredníctvom nasledovných účtov bánk realizujte len vklady v hotovosti:

 • Sberbank Slovensko (LUBASKBX) č. účtu: SK68 3100 0000 0060 0800 0475
 • UniCredit Bank (UNCRSKBX) č. účtu: SK50 1111 0000 0014 2335 5000
 • Poštová banka (POBNSKBX) č. účtu: SK68 6500 0000 0000 0001 0188
 • ČSOB (CEKOSKBX) č. účtu: SK33 7500 0000 0002 5509 6163
 • Vždy je potrebné uviesť (kvôli správnej identifikácii platby):
  • Variabilný symbol: číslo vašej zmluvy o stavebnom sporení (bez kódu banky 7930)
  • Špecifický symbol: rodné číslo majiteľa zmluvy
  • Správa pre príjemcu: meno vkladateľa a rodné číslo vkladateľa!

 

Pravidelné mesačné vklady umožnia rýchlejší rast Vášho hodnotiaceho čísla a teda aj rýchlejšie získanie stavebného úveru, najrýchlejší spôsob pridelenia stavebného úveru je vklad na začiatku sporiaceho obdobia.

 • Michal_portret.jpg
 • Ing. Michal Makovník

 • ,,Viem ušetriť peniaze v rodinnom rozpočte, alebo priniesť peniaze naviac."

 • Špecializácia:
 • hypotéky a spotrebné úvery, poistenie život a neživot, vklady a investície, 2.pilier, 3.pilier, stavebné sporenie

 • Región pôsobenia:
 • Bratislava a okolie, Piešťany

 • Kontakt:
 • michal.makovnik@bcas.sk

 • Príspevky v blogu

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať