Odklad splátok hypotéky

shutterstock_317550560.jpg
Banka vám v istých vážnych životných situáciách môže ponúknuť odklad vašich splátok (obvykle na pol roka, po dohode max. na rok). Je toto pre klienta výhodné? Alebo mu to viac uškodí do budúcnosti ako pomôže?

Dôvody, ktoré banky považujú za dostatočné závažné, aby povolili odklad splátok, sú napríklad:

- nezamestnanosť klienta

- práceschopnosť / plná invalidita

- materská dovolenka, narodenie dieťaťa, zníženie príjmu

- vážne rodinné dôvody - úmrtie v rodine, výkon trestu, rozvod

POZOR!

Ide len o odklad, nie o odpustenie, takže po lehote, na ktorú banka klientovi odklad povolila, sa začne opäť splácať celá splátka úveru a do splátok sa rozpočíta aj suma, ktorej sa odklad týkal! Príde teda k zvýšeniu pôvodne určenej splátky úveru.

 

Klient počas doby odkladu platí banke stále istú časť úveru, teda nejde o úplné neplatenie.

 

Aké dôsledky má pre klienta zdanlivo výhodný odklad splátok?

 

Odklad splátky úveru sa automaticky zaznamenáva do úverového registra, čiže váš úver je na určité obdobie vedený v registri ako nesplácaný, aj keď ste sa na tom vopred dohodli s bankou!! Tento negatívny záznam v registri môže mať (a väčšinou aj má) neskorší negatívny dopad pri žiadosti o nový úver či pri refinancovaní starého úveru do inej banky. Nová banka totiž preveruje aj schopnosť klienta splácať svoje záväzky riadne a včas, a pri odklade figuruje klient ako „neplatič“.

 

S najväčšou pravdepodobnosťou teda nový alebo refinančný úver nedostane, kým neuplynie bankou stanovená lehota, kedy môže požiadať o úver. Údaje v úverovom registri sa archivujú 5-7 rokov a každá banka má do neho prístup. O nový úver teda môže klient požiadať až po uplynutí dlhšieho obdobia od skončenia odkladu splátky.

 

O možnostiach odkladu splátky, jej výhodnosti, prípadne dopadov na túto skutočnosť sa informujte vo svojej banke. Ak chcete komplexné informácie, či tak urobiť, alebo čo robiť, ak už odklad máte alebo ste mali, sa informujte u svojho nezávislého finančného konzultanta Broker Consulting.

  • Michal_portret.jpg
  • Ing. Michal Makovník

  • ,,Viem ušetriť peniaze v rodinnom rozpočte, alebo priniesť peniaze naviac."

  • Špecializácia:
  • hypotéky a spotrebné úvery, poistenie život a neživot, vklady a investície, 2.pilier, 3.pilier, stavebné sporenie

  • Región pôsobenia:
  • Bratislava a okolie, Piešťany

  • Kontakt:
  • michal.makovnik@bcas.sk

  • Príspevky v blogu

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať