Stavebné sporenie v roku 2015

5.PNG
Štátna prémia v stavebnom sporení pritiahla tisíce ľudí k tomuto typu sporenia a zároveň financovania bývania.

Štátna prémia v stavebnom sporení pritiahla tisíce ľudí k tomuto typu sporenia a zároveň financovania bývania. V roku 1995 bola štátna prémia vo výške 40 % z ročného vkladu a ako maximum bolo možné získať vtedajších 6000 SK (cca 200 EUR). Podmienkou na získanie maximálnej výšky štátnej prémie bolo vložiť 15 000 SK (cca 498 EUR). Od roku 1997 postupne klesala maximálna výška štátnej prémie, pričom vklad potrebný na jej získanie sa zvyšoval.

Za necelých 20 rokov existencie stavebné sporenie zaznamenalo mnoho zmien a tiež sa vynárala otázka úplného zrušenia dotovania tohto produktu štátom. Vzhľadom na pokles úrokových sadzieb štátnych dlhopisov v posledných dvanástich mesiacoch, ktoré sú referenčnými sadzbami pre výpočet štátnej prémie, vychádza z výpočtu výšky štátnej prémie pre rok 2015 opäť zníženie, a to z 8,5 % na 5,5 % z ročného vkladu. Táto hodnota zodpovedá vývoju na finančnom trhu a dala sa očakávať. Pozitívne je, že maximálna výška štátnej prémie zostáva aj pre rok 2015 nezmenená, t.j. 66,39 €.

Ak pre tento rok bol postačujúci celkový ročný vklad na získanie plnej výšky štátnej prémie 781,05 €, v roku  2015 bude potrebné vložiť 1207,09 €.

Priemerné zhodnotenie peňazí v stavebnom sporení v 6-ročnom horizonte – tzv. rendita sa z roka na rok mení. Renditu pre budúci rok môžeme predpokladať, po zohľadnení všetkých poplatkov, pri optimálnom vklade (súčet vkladov 1 207,09 €/rok 2015) vo výške cca  3,1 %. V porovnaní s ostatnými dlhšie úročenými termínovanými vkladmi bežne dostupnými na trhu, a to aj napriek každoročným úpravám výšky štátnej prémie a ďalších podmienok, zostáva  stavebné sporenie zaujímavým pre širokú skupinu klientov.

Výhody štátnej prémie zo stavebného sporenia

 • Na štátnu prémiu má nárok každý stavebný sporiteľ na jednej zmluve o stavebnom sporení, teda aj dieťa od svojho narodenia,
 • poskytuje sa aj spoločenstvám vlastníkov bytov ako jedna štátna prémia na každé štyri byty v bytovom dome,
 • nepodlieha dani z príjmu,
 • pripisuje sa raz ročne a jej výška závisí od výšky vkladov na stavebné sporenie v príslušnom kalendárnom roku,
 • sporenie po 2. a až do konca 6. roku sporenia, štátna prémia neprepadne v prípade dokladovania využitia nasporených peňazí na stavebné účely,
 • po 6 rokoch sporenia už nie je potrebné účel dokladovať.

Zvýšenie rendity sa dá dosiahnuť aj využitím siedmich vkladov na šesťročné obdobie, prípadne účelovým výberom nasporených prostriedkov, t.j. tri vklady na dvojročné obdobie, štyri  vklady na trojročné obdobie atď. V tejto súvislosti môžete kontaktovať konzultantov  Broker Consulting, a.s., ktorí Vám pripravia odporúčanie šité na mieru.

 

 • Michal_portret.jpg
 • Ing. Michal Makovník

 • ,,Viem ušetriť peniaze v rodinnom rozpočte, alebo priniesť peniaze naviac."

 • Špecializácia:
 • hypotéky a spotrebné úvery, poistenie život a neživot, vklady a investície, 2.pilier, 3.pilier, stavebné sporenie

 • Región pôsobenia:
 • Bratislava a okolie, Piešťany

 • Kontakt:
 • michal.makovnik@bcas.sk

 • Príspevky v blogu

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať