Tlačová správa Broker Consulting

banka_07_sklenene_budovy.jpg

Spoločnosť Broker Consulting, a.s. realizovala v období 1. mája do 31. októbra 2013 odborný hĺbkový prieskum poistných produktov siedmych poisťovní, ktoré pôsobia na slovenskom trhu životného poistenia. Vyplýva z neho, že vynikajúce podmienky plnenia, pokiaľ ide napríklad o poistenie pre prípad smrti, invalidity, kritických chorôb atď. spĺňa minimálny počet poisťovní (1-3 poisťovne), v závislosti od typu plnenia. Broker Consulting prichádza s novinkou, ktorá zásadným spôsobom inovuje finančné sprostredkovanie.

 

Tlačová správa Broker Consulting

28.11.2013

 

Exkluzívny prieskum životných poistiek: Vedia Slováci čo si kupujú?

 

Spoločnosť Broker Consulting, a.s. realizovala v období 1. mája do 31. októbra 2013 odborný hĺbkový prieskum poistných produktov siedmych poisťovní, ktoré pôsobia na slovenskom trhu životného poistenia. Vyplýva z neho, že vynikajúce podmienky plnenia, pokiaľ ide napríklad o poistenie pre prípad smrti, invalidity, kritických chorôb atď. spĺňa minimálny počet poisťovní (1-3 poisťovne), v závislosti od typu plnenia. Broker Consulting prichádza s novinkou, ktorá zásadným spôsobom inovuje finančné sprostredkovanie.

 

Pri realizácii prieskumu spoločnosť Broker Consulting vyhodnocovala poistné zmluvy, všeobecné poistné podmienky, osobitné poistné podmienky, obchodné podmienky, oceňovacie tabuľky, sadzobníky poplatkov a rizík, poistné kalkulačky aj produktové manuály poisťovní. „Našim cieľom bolo porovnať produkty z hľadiska podmienok plnenia a výluk a tiež ceny za riziká. Každé riziko z porovnania po celkovom vyhodnotení mohlo celkovo získať 5 hviezdičiek. Väčší počet hviezdičiek znamená priaznivejšie podmienky plnenia s menším počtom výluk. Žiaľ vynikajúce podmienky plnenia, teda maximálny počet hviezdičiek získal minimálny počet poisťovní. Väčšina z hodnotených má prísnejšie podmienky plnenia s väčším počtom výluk , zhodnotil produktový manažér Broker Consulting Tomáš Kročian.

 

Prieskum podľa Kročiana odhalil vážne nedostatky v oblasti poistných produktov. „V podstate žiadna nezávislá inštitúcia nekontroluje obsah všeobecných poistných podmienok a osobitných poistných podmienok. Objavili sme napríklad chybné definície poistného plnenia v prípade invalidity. V podmienkach poistného plnenia boli uvedené stupne invalidity jedna, dva a tri pravdepodobne z českého sociálneho systému, ktoré na Slovensku vôbec neplatia.“

 

Poisťovne používajú veľmi zložitý jazyk pri písaní uvedených dokumentov. Kročian upozornil, že s ich preštudovaním má problém aj odborník na poisťovníctvo s niekoľkoročnou praxou: „Bežný klient nemá šancu porozumieť poistným podmienkam niektorých poisťovní. Hlavne, ak v rôznych definíciách poistného plnenia je niekoľko ďalších odkazov na ustanovenia, ktoré sa nachádzajú na inom mieste v poistných podmienkach. Dokonca poisťovne niekedy používajú cudzojazyčné (napr. latinské pomenovania chorôb), hoci existujú ich ekvivalenty v slovenskom jazyku. Slovenské názvy by boli zrozumiteľnejšie pre bežného klienta.“

 

 

Prieskum poukázal aj na sporné účtovanie poplatku za správu investičného fondu. Tento poplatok si niektoré poisťovne vyúčtujú, hoci reálne takúto správu nevykonávajú. Vo viacerých poistných zmluvách ďalej chýbajú napríklad oceňovacie tabuľky a sadzobníky rizík, na základe ktorých sa mení poistné s vekom klienta. Bežný klient potom nemá podľa Kročiana odkiaľ vedieť, ako sa bude meniť jeho poistné v čase: „Niektoré poisťovne toto elegantne vyriešili tým, že klientovi pred uzatvorením poistnej zmluvy pripoja ako povinnú prílohu k zmluve vývoj zmluvy v čase (tzv. modeláciu z poistnej kalkulačky daného produktu).”

Spoločnosť Broker Consulting zapracovala výsledky prieskumu do systému OK Finančný plán, ktorý každému klientovi individuálne porovná za akú cenu si kupuje podmienky plnenia. Získané informácie poslúžia spoločnosti na vypracovanie tzv. produktových kariet alebo „občianskych preukazov“ jednotlivých produktov, ktoré budú zrozumiteľné pre bežného človeka.

 

„Sme na strane našich klientov. Ak im chceme poradiť čo najlepšie, je našou povinnosťou dokonale ovládať každý finančný produkt. Tento prieskum je exkluzívny v tom, že sme hĺbkovo s maximálnou odbornosťou skúmali na základe vybraných odborných parametrov totožné finančné produkty a zistili, aké sú medzi nimi rozdiely z hľadiska poistného plnenia a výluk,“ povedal Július Rusňák, generálny riaditeľ Broker Consulting.

 

Zoznam skúmaných produktov:

AXA Active Life 09/2012 B SK - AXA pojišťovna a.s., pobočka poisťovne z iného členského štátu

AEGON Budúcnosť Komplet 1.2.2013 - AEGON Životná poisťovňa, a.s.

ČSOB Life Plus 09/2013 - ČSOB Poisťovňa a.s.

GENERALI La Vita 2012 - Generali Slovensko poisťovňa, a.s.

ING Smart 10/2013 - ING Životná poisťovňa, a.s.

UNIQA Flexidividenda 23.11.2012 - UNIQA poisťovňa, a.s.

WUSTENROT IŽP Zdravie a Dôchodok 1.4.2013 – Wüstenrot poisťovňa, a.s.

 

O Broker Consulting Spoločnosť Broker Consulting je nezávislým konzultantom v oblasti sprostredkovania finančných služieb. Zohľadňuje pri tom klientove finančné možnosti a existujúce záväzky. Prostredníctvom služby OK Finančný plán získa každý klient komplexné, prehľadné informácie a odporúčania k dosiahnutiu svojich cieľov.

Michal_portret.jpg
Viem Vám zostaviť finačný plán.
  • Michal_portret.jpg
  • Ing. Michal Makovník

  • ,,Viem ušetriť peniaze v rodinnom rozpočte, alebo priniesť peniaze naviac."

  • Špecializácia:
  • hypotéky a spotrebné úvery, poistenie život a neživot, vklady a investície, 2.pilier, 3.pilier, stavebné sporenie

  • Región pôsobenia:
  • Bratislava a okolie, Piešťany

  • Kontakt:
  • michal.makovnik@bcas.sk

  • Príspevky v blogu

Objednávka
BEZPLATNEJ KONZULTÁCIE
Odoslať